marjolijn bergmann van leeuwen tekstschrijver schrijven redigeren tekstbureau tekst teksten Middelburg Zeeland

   
   
   
   
   Voor VVD-politici en -afdelingen schrijf of redigeer ik diverse teksten. Als vriendendienst of betaalde opdracht:

tekstschrijver tekstschrijven schrijven redigeren teksten tekst tekstbureau Middelburg Zeeland
Diverse algemene beschouwingen voor de fractievoorzitter van een gemeenteraad en bijbehorende persberichten
tekstschrijver tekstschrijven schrijven redigeren teksten tekst tekstbureau Middelburg Zeeland
Schrijftraining nieuwsbrief, coachen fractieleden en schrijven folder voor een Provinciale Statenfractie
tekstschrijver tekstschrijven schrijven redigeren teksten tekst tekstbureau Middelburg Zeeland
Artikel schrijven voor ledenblad Liber over Haya 40 en kandidaatstelling Tweede Kamer
tekstschrijver tekstschrijven schrijven redigeren teksten tekst tekstbureau Middelburg Zeeland
Redigeren webteksten campagnepagina van Tweede-Kamerlid Ockje Tellegen
tekstschrijver tekstschrijven schrijven redigeren teksten tekst tekstbureau Middelburg Zeeland
Maidenspeech voor de wethouder en lijsttrekker van een gemeenteraad en bijbehorend persbericht
tekstschrijver tekstschrijven schrijven redigeren teksten tekst tekstbureau Middelburg Zeeland
Columns en toespraken voor de burgemeester van de gemeente Albrandswaard en Middelburg
tekstschrijver tekstschrijven schrijven redigeren teksten tekst tekstbureau Middelburg Zeeland
Tekst voor VVD-verkiezingsspotje voor regionale radio-omroep in gemeenteraadscampagne
tekstschrijver tekstschrijven schrijven redigeren teksten tekst tekstbureau Middelburg Zeeland
Redigeren en herschrijven van diverse verkiezingsprogramma's voor afdelingen, Provinciale Staten en waterschap
tekstschrijver tekstschrijven schrijven redigeren teksten tekst tekstbureau Middelburg Zeeland
Maandelijkse digitale nieuwsbrief voor afdelingsbestuurders